Skip navigation

Share with social media sites email this page print this page

Kỹ năng tốt hơn. Việc làm tốt hơn. Cuộc sống tốt hơn.

students holding sign that reads Education

34 trường dạy nghề và đại học cộng đồng công lập của tiểu bang Washington mang đến nhiều lựa chọn cho các sinh viên là người lớn đã trưởng thành. Các trường này giúp học sinh tham gia các chương trình huấn luyện dạy nghề, học Anh ngữ và chuẩn bị học sinh để lấy bằng đại học hoặc cao đẳng.

Đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng địa phương

  • Các chương trình đọc, viết, đánh vần và toán cơ bản dành cho người lớn
  • Luyện thi GED và đạt bằng trung học
  • Các kỹ năng huấn luyện dạy nghề
  • Chuẩn bị vào đại học

Thông tin về các trường đại học cộng đồng và trường dạy nghề

  • Các trường này phục vụ 60 phần trăm học sinh theo học tại các trường cao đẳng và công lập của tiểu bang. Có nghĩa là gần 500,000 học sinh tại Washington mỗi năm.
  • Hàng năm, có 37% tổng số các học sinh tốt nghiệp trung học của tiểu bang Washington ghi danh vào những trường này.
  • Khoảng 40% sinh viên tốt nghiệp đại học tại Washington đã trước đó học ở một trong các trường đại học cộng đồng.

Học Anh ngữ và nhiều kỹ năng khác

Cho dù quý vị muốn học một công việc mới, học Anh ngữ hay muốn chuẩn bị vào đại học, trường đại học tại địa phương của quý vị đều có chương trình phù hợp.

Hãy hỏi về các lớp Tiếng Anh Như Là Ngôn Ngữ Thứ Hai (ESL) tại trường đại học hoặc tổ chức tại cộng đồng của quý vị (CBO).

Họ có thể giúp quý vị tìm một lớp ESL. Họ cũng có thể giúp quý vị tìm các dịch vụ và chương trình dạy kỹ năng cơ bản (đọc, viết, đánh vần và làm toán), giúp đạt bằng trung học, luyện thi và dự thi GED, các kỹ năng cơ bản về sử dụng máy điện toán, thi quốc tịch và nhiều kỹ năng khác.

Translate our site: